ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΟΛΙΣ

8730, Χόλι

Τηλ: 26322264