Έχουμε προγραμματίσει αρκετά έργα, τα οποία θα αλλάξουν την όψη της κοινότητας. Μερικά από τα έργα αυτά είναι:

1. Άνοιγμα νέων αγροτικών δρόμων, που θα καλύπτουν όλα τα κτήματα στην περιοχή της κοινότητας.

2. Εγγραφή νέων δρόμων.

3. Ανέγερση κοινοτικού κτηρίου, όπου θα στεγαστούν τα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου.

4. Δημιουργία κοινοτικού πάρκου.